Wettelijke vermeldingen

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het Vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., later aangevuld met het decreet van 9 mei 2007, worden de gebruikers en bezoekers van onze site op de hoogte gebracht van de huidige juridische informatie.


Domeinnaam

www.groupesafar.com

Uitgever van de website

Deze website wordt gepubliceerd door de Groupe SAFAR, met een kapitaal van 39.000 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 30 rue des Saulniers 35370 Argentré du Plessis in Frankrijk, met het unieke identificatienummer 719200503 (RCS van Rennes).

Doel van de website

Het hoofddoel van de site is om het bedrijf en de producten van de Groupe SAFAR te presenteren..

Hosting

De site wordt gehost door Odoo SA - Chaussée de Namur, 40 - 1367 Grand-Rosière, BELGIË. BTW: BE0477472701

Telefoonnummer: +32 81 81 37 00

E-mail : info@odoo.com

Verantwoordelijk voor de publicatie

Yann-Hervé MEVEL

Intellectueel eigendom

De gehele website van de Groupe SAFAR, met name de merken, logo's, tekens en alle andere inhoud, is beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Alle elementen waaruit de website is samengesteld, zijn en blijven de exclusieve eigendom van het bedrijf. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave, publicatie, kopie van de verschillende inhouden van de site zijn verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de onderneming, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

Niet-naleving van dit recht kan een inbreuk vormen. De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de website in een strikt persoonlijke context te gebruiken.  Het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Inhoud en diensten

De website van de Groupe SAFAR stelt haar gebruikers in staat::

  • Om toegang te krijgen tot content en informatie te ontvangen over het laatste nieuws over de producten en diensten van de onderneming..

  • Om contact op te nemen met de Groupe SAFAR voor informatie.

U hebt ook het recht om u af te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor moet u klikken op de vermelding ‘afmelden’ onderaan de pagina van de ontvangen e-mails, zonder dat u hoeft uit te leggen waarom u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief.

Verantwoordelijkheid

De informatie die op de website van de Groupe SAFAR  wordt gepubliceerd en/of via deze website toegankelijk is, is afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Deze informatie kan echter technische onnauwkeurigheden en tikfouten bevatten.

De onderneming behoudt zich het recht voor deze fouten te corrigeren zodra zij onder haar aandacht worden gebracht. De informatie kan te allen tijde worden gewijzigd en kan zijn bijgewerkt. De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en de content die op deze site beschikbaar zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Voir la Zie het privacybeleid..

Cookies

Zie cookiebeheerbeleid.

Hyperlinks

De website van de Groupe SAFAR kan informatie bevatten die door externe bedrijven wordt verstrekt of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door de Groupe SAFAR zijn ontwikkeld.

De aanwezigheid van persartikelen op de website en links naar andere sites is geen bevestiging van deze sites of van de inhoud ervan.  De Groupe SAFAR is niet verantwoordelijk voor de informatie, meningen of aanbevelingen die door deze sites van derden worden verstrekt.